Från 1859 till dags dato

När Carl Axel Sandberg i Kristinehamn avlade sitt gesällprov i bleck- och plåtslagaryrket 1859 kände han sig mogen för att etablera en egen rörelse. Han hade hört talas om Nora med dess blomstrande gruvnäring och nyanlagda järnväg och gav sig av dit för undersöka förutsättningarna för att etablera sig där. På Rådstugugatan 26 fann han en lokal lämplig för både verkstad och bostad och det dröjde inte förrän den då 24-årige Carl Axel och hans hustru Kristina Charlotta flyttade från Kristinehamn. Den 10 mars 1860 blev han mästare och godkänd som borgare i Nora.

1861 inköptes halva gården nr 2 i kvarteret Fisken vid Storgatan . Två rum i bottenvåningen användes som verkstadslokal och ett tredje rum som materialbod. Familjen bodde på övervåningen. Carl Axel och Kristina Charlotta fick sex barn, två döttrar och fyra söner. Sonen Leonard föddes 1866.

I slutet av 1860-talet inköptes den andra halvan av tomten vid Storgatan och längs gatan uppfördes 1870 en byggnad som inrymde verkstad, butikslokal och bostad. Efterfrågan på Sandbergs produkter var stor och mycket såldes på olika marknader, men även i den egna butikslokalen där man också kunde köpa en del varor från andra firmor, t e x emaljerade hushållsartiklar och fotogenlampor. Tillverkningen av bleckkärl skedde främst vintertid. Under sommaren utfördes plåtarbeten utomhus. Takarbetena på Stadshotellet 1878 utfördes av Sandbergs liksom tak- och tornarbetena på Noras nya kyrka. Högst upp på kyrkans förgyllda kors kan man läsa ”C A Sandberg 1878”.

Carl Axel dog 1891 och firman övertogs av Kristina Charlotta och sonen Leonard. Leon. utförde bl a taktäckningen av Noras nya stationshus, lok- och vagnverkstäderna vid järnvägen och vattentornet. Han arbetade även med kyrkor såsom Ervalla och Järnboås samt, naturligtvis, med de många hyttorna i Nora bergslag. Vid Hammarby bruk hade han ständigt en arbetare sysselsatt.

Leon. övertog firman 1898 och ändrade då namnet till Leon. Sandberg Bleck- och Plåtslageri & Bosättningsaffär. Anledningen till att ordet bosättningsaffär tillkom var att sortimentet nu utökats med glas, porslin och presentartiklar. De första kända leverantörerna var Nymans Porslinsmåleri i Örebro och Gustavsbergs Porslinsfabrik. För bosättningsaffären hyrde man nu en affärslokal på Prästgatan 8 och affären förestods av Leons bror Ivan. Vid dennes död 1905 flyttades butiken hem till Storgatan 5 för att efter några år flytta till hörnet Prästgatan/Rådstugugatan där AB Bergslagsbanken haft sina lokaler. Dessvärre dröjde det inte många år förrän affären återigen tvingades flytta. En ny bank var intresserad av lokalen och Leon. sades överraskande upp för omedelbar avflyttning. Än en gång forslades hela lagret till Storgatan 5. Vid den här tiden intresserade Leon. sin bror Casper Frithiof Sandberg (grosshandlare i Västerås) för att köpa den s k Malmbergska gården med adress Storgatan 12-14 vilket också skedde 1918. Affären fick då sin lokal med ingång från Rådstugugatan (dvs där vi idag har vår köksavdelning). Den lokalen lämnades dock och 1924 flyttade man in i nuvarande lokal längs med Storgatan.

Leon. gifte sig 1904 med Lovisa Andersson och de fick sönerna Axel 1905 och Frithiof 1914.

1928 öppnades en butik i Lindesberg med Axel som föreståndare. Affären fanns i familjens ägo till 1986 då Axel ansågs sig inte orka sköta den längre. Verksamheten vid bleckslagarverkstaden fortsatte i minskande skala under och efter andra världskriget, men upphörde med tiden. Leon. dog 1952.

 

 

Mellan åren 1956 och 1973 drevs en bosättningsaffär i Karlskoga med Axels son Ivan som föreståndare. Butiken lades ner i samband med den totalsanering av Karlskoga centrum som genomfördes i början av 70-talet och då fastigheten där affären låg revs.

I den gamla bleckslagarverkstaden på Storgatan började man 1957 tillverka bruks- och presentvaror av trä och med tiden också den mycket populära Bergsmansljusstaken. När lokalerna började bli för små köptes ICA-Hakonbolagets fastighet på Kungsgatan 5 och 1968 inregistrerades Sandberg Art Center AB

Frithiof var mycket involverad i det praktiska arbetet på Sandberg Art Center, men reste även som försäljare. De administrativa sysslorna rörande såväl affärerna som verkstaden sköttes av Frithiofs hustru Siv. Eftersom Nora kan anses ha varit firmans nav fanns här alltid sysslor av olika slag både vad gällde verkstaden och de tre affärerna. Hit kom både Axel och Ivan ofta för att dels delta i det praktiska arbetet, dels för att tillsammans med Frithiof och Ingrid diskutera vad som var aktuellt i firman Bosättningsaffären i Nora förestods av Axels dotter Ingrid, som arbetade i där fram till 2006. Sandberg Art Center och fastigheten på Kungsgatan 5 såldes 1991.

Affären ägs idag av Frithiofs dotter Annika och Axels barnbarn Fredrik. Annika började arbeta där 1995 efter att under drygt 20 år arbetat på Utrikesdepartementet och på ambassader utomlands.
Innan Fredrik kom till firman 1997 arbetade hans om försäljare av emballage, kontorsmaterial och kontorsutrustning hos bl a Esselte och Xerox.

 

 

Det mesta av firmans gamla handlingar, fakturor, brev m m finns bevarat i åtskilliga hyllmeter. Frithiof Sandberg har gjort ett mycket stort arbete genom att ordna upp allt detta. Han har dessutom tillsammans med sin hustru skrivit en uttömmande historik över firmans utveckling.